O śmieciach z wiejskiej perspektywy

Papier? Do pieca. Butelki? Na sok.